به گزارش روابط عمومی اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان داراب انتخابات شورای !!! ی کار شهرداری داراب برگزار شد

کیومرث راستی رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان داراب اعلام کرد : انتخابات شورای !!! ی کار شهرداری با حضور پر شور  کارکنان و کارگران شهرداری  انجام پذیرفت

وی با اعلام اینکهشورای !!! ی کار شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و !!! کارفرما ( مدیریت )گفت: در واحدهای دارای بیش از 35 نفر شاغل دائم ،شورای !!! ی کار تشکیل می شود

ایشان ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور،همکاری  در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و !!! ،  بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی ، فنی و حرفه ای و نظایر آن،نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارایه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوط،همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحدبررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد،تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد  بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های واحد و ارایه اطلاعات به مدیر یا هیات مدیره.مربوط از وظایف اساسی این شورا می باشد.