هنوزم وقتی  می‌بینم یک نفر باحال !!! اب  از درب کنگره  می‌آید تو و چند تا خانم همراهی‌اش می‌کنند ناخودآگاه حالم منقلب می‌شه . شخص مصرف‌کننده چشمانش از نشئگی باز نمیشه و اصلاً انگار متوجه نیست کجا آمده اما خیلی وقت‌ها میشود شرم را توی چشمای مادرش ویا همسرش دید.