روز دوشنبه، جلسه اول از دور دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی نیک‌آباد، با نگهبانی 

همسفر شهلا، !!! ی همسفر مریم و دبیری همسفر سحر، با دستور جلسه «نقش همسفر در درمان

اعتیاد» در تاریخ 95/9/29  رأس ساعت 15 آغاز به کار نمود.