بنام قدرت مطلق الله
 
خواننده گرامی سلام
گفتگو با مسافر محسن رهجوی کمک راهنمای محترم آقای مسعود قاسمی

لطفا خودتان را معرفی کنید ؟
سلام دوستان محسن هستم  مسافر؛ آ !!! ین آنتی ای !!! مصرفی الکل و شیشه ؛ مدت سفر اول 10 ماه و 2 روز ؛ روش درمان دی اس تی ؛ داروی درمان اوتی ؛ راهنما اقای مسعود قاسمی ؛مدت رهایی 8ماه 20 روز.