اولین جلسه از دوره نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی افسریه، روزهای پنج‌شنبه مورخه 2/10/95 نگهبانی آقای محمدعلیان نژاد و !!! ی آقای محمد محمدی‌پور و با دبیری آقای مجتبی جواهری با دستور جلسه کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره رأس ساعت 17:00 آغاز بکار نمود، در ضمن در ادامه تولد اولین سال رهایی آقای محمود سیاوش رهجوی آقای محمد محمدی پور را در شعبه جشن گرفتیم.