به نام قدرت مطلق

اکنون‌که نیمی از سال است که عضو کنگره 60 هستم سعی می‌کنم که تفکر و اعمال و گفتارم در جهت کنگره باشد، تا !!! انی که تازه از نبرد با ناهنجاری‌ها و دام مواد، وارد کنگره شده‌اند (تازه واردین) به دیدن من امیدوار شوند چون آن‌ها عضو اصلی کنگره هستند به امید روزهای بهتر برای همه اعضاء کنگره 60.