قبل ازدواج:

مرد: دیگه نمی تونم منتظر بمونم

 

زن: می خوای از پیشت برم؟

 

مرد: فکرشم نکن

 

زن: منو دوست داری؟

 

مرد: البته

 

زن: تا حالا به من دروغ گفتی؟

 

مرد: نه، چرا این سوال رو می پرسی؟

 

زن: منو مسافرت می بری؟

 

مرد: مرتب

 

زن: منو کتک می زنی؟

 

مرد: به هیچ وجه

 

زن: می تونم بهت اعتماد کنم؟

 

                                       بعد ازدواج:

همین متن رو از پایین به بالا بخونید!