دنیای ما دخترا 

 


پر از لاکای رنگارنگ...

رژ لبای پر رنگ

 


گردنبندای طلایی..نقره ای...

انگشتر و جواهر
پر از ست !!! دامن با تاپ

!!! , ساقای رنگی رنگی

پر از قرارای دخترونه

دوره همی...


تلفنای 2 ساعته با موضوع مخاطب خاص!!!

گریه !!! ای یواشکی زیر پتوهای صورتی
دفترچه خاطرات

قول دادن به همدیگه

 

سر فراموش !!! ای دوس پسرا!

 


قول دادن به هم و اینکه فردا یه روز جدیده!
دوردورای پر شیطنت

پاستا خوردن تو کافه ی دنج...

اهنگ گوش دادنای نصف شبی تو اتوبانا...


با ناراحتی به هم زنگ زدن و

 

چن دقیقه بعداز شوخیای هم خندیدن

 


ارایشگاه رفتنای هول هولکی

1000بار این جمله رو

 

تکرار !!! : تو ک اکی میشی

 

حالا من چیکا کنم؟

 


اس دادنای شبونه: بهت زنگ زد؟ نه؟ گورباباش

گپای 4 -5 تایی دور میز و نسکافه خوردن،

 

مس !!! ه !!! همدیگه

 


کلمه های رمزی ک فقط خودمون

 

معنیشو میدونیم

 


رازایی ک فقط خودمون

 

ازشون خبر داریم

 


دنیای ما پره از لباسای سفید

 

وتورای پف پفی و مخاطبای خاصمون...

 

 

 

ک شاهزاده سواربر اسب سفیدمونن

 

دنیای ما دخترا پره از احساسات پاک و رویاهای دختروونه .

 

چرا فکر می کنی چون دختری

 

باید همیشه غمگین باشی؟

 

ش !!! ت خورده باشی؟!

 

عزیز من!

 

یاد بگیر که تو دختری!

 

یاد بگیر تو کلاس بذاری! تو ناز کنی !

 

 

 

اون خیلی بیجا می کنه تورو ناراحت کنه!

 

خیلی بیخود می کنه اشکتو دراره!

 

اصلا برا چی به یه موجود مذکر اجازه می دی

 

شادی زندگیتو ازت بگیره؟!

 


این اسمش عشق نیست به خدا!

 

خودتو گول نزن!

 

!!! ی که عاشق توا،

 

هرگز نمی تونه غمتو ببینه!

 

چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!
دختر باش!

 

دخترونه ناز کن!

 

دخترونه فکر کن!

 

دخترونه احساس کن!

 

دخترونه استدلال کن!

 

دخترونه زندگی کن!