سبحان برزگر تألیف کتاب «تاریخ و فرهنگ بوانات» را نوشت. این پژوهشگر که اص !!! اً از اهالی شهرستان بوانات و روستای « !!! زاده بزم» است از به پایان رسیدن نگارش کتاب «تاریخ و فرهنگ بوانات» خبر داد و گفت: این کتب در 12 فصل به پیشینه، جغرافیا، فرهنگ، آداب و رسوم روستاهای شهرستان بوانات می پردازد. برای خواندن به ادامه مطلب بروید...

سبحان برزگر نویسنده کتاب «تاریخ و فرهنگ بوانات» از اهالی روسلی روستای !!! زاده بزم