هناس (بدو شمع ها رو فوت کن)

 

 

 

 

 

اینم !!! تولدت ایشالله !!! عروسیت.

 

 

کادوهم یادم نرفته ولی خو چه کنم که دورم ازت موقع دیدار اونم تقدیم میکنیم هنااااااس نامربوط.

 

(البته ببخشید میدونم که پیش پیش گفتم و هنوز تولدت نرسیده چون میدونم امشب احیاست نمیشه جشن گرفت به همین خاطر جشنمو امروز برات گرفتم  )