عشقه من . . .

بهانه نیاور . . .  رفتنت برای بودن با دیگری بود . . .

نه تقدیر را گردن بزن و نه به دستهای روزگار کاری داشته باش . . .

مسئله دستهای تو بود که در دستهای دیگری  جا خوش کرده بود . . .

بیخی !!! میشوم برو . . .

من اگر من باشم اشکی برای !!! ی که مرا مفت فروخت نمیریزم . . .

 

__________________________________________________________________________________

 

عشق من . . .

از دلنوشته هایم ساده نگذر . . .

به یاد داشته باش این دلنوشته ها را . . .

 یک دل نوشته  لعنتی . . . . .

 

_______________________________________________________________________________

 

میدانی رفیق . . .

ان !!! که رفتنی ست  بگذار برود . . .

!!! ماس به ماندنش نکن . . .

چون بودنش هم به اندازه ی نبودنش درد و رنج دارد . . .

 

______________________________________________________________________________

 

عشقه من . . .

هنوز نشده دوبـــاره ببینمت !

اما مطمئنم این بار ...

دیگر نه از طپش قلبم خبریست.... نه از خوشحالی کودکانه ام برای دیدنت

این بار نگاهت می کنم و زیر لب می گویم :

"خدارا شکر که سهمم از زنــدگی نبودی..."

 

_______________________________________________________________________________

 

 

صدایت در گوشم !!! میشود و نگاهت در ذهن مجسم

 

ولی من تو را میخواهم ، نه خی !!! را . . .

 

______________________________________________________________________________

 

خدایا مرا چه طعمی آفریدی که

همه از من زود سیر می شوند

 

______________________________________________________________________________

 

دلـــم واســه تــویـــی تنـــگ شـــده،
کــه هــیـچ وقـت نـمـی تــونــی بـفـهـمــی چــه انــدازه دلتنگم
و چـه اندازه عــاشـقـانـه، بـــه دور از هـوس، صـادقــانه، تــو رو دوستت دارم