ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ بیست ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ :

ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ …

ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﭙﺮﺱ!

 

طنز: ستایش خودتی؟
 
طنز: ستایش خودتی؟
 
 

از خوش مرام می پرسن غمناکترین جای !!! ستایش کجاست؟

میگه محمد داداش ستایش ، نتانستیم از مرز ردش کنیم!!!

 

فصل دوم سریال ستایش شروع شده
میترسم ملت اسم بچه هاشون رو بزارن : ستایش۲ :lol:

 

به نظرتون دوست دارین آ !!! این سریال چگونه تمام بشه ؟؟؟

نظر شما کاربر گرامی نشانه ی شخصیت شماست