سام علیک برو بچ چشم انتظار خخخخخخخخخخخخخخخخ بچه ها اولین حرفم اینکه که به خیر خوش دارم براتون دوباره نامزدیمو بهم زدم پدرجان هم پرید خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خواستگار بعدی یه پسر زشتیه ولی خیلی طالبمه خخخخخخخخخخخخخخ اسمشم مهدی هست هنوز بهش ج ندادم

بچه ها اینم یه خورده مشکوک میزنه ترو توشو باید در بیارم اخه !!! ب اس داده میگه بیا عقد کنیم عروسی نگیریم بعدشم تو باید ۲۰ میلیون جهاز ب !!! ی باری مشکوکه دیگه نه

بعدشم خیلی غیرتیه میگه دیگه نمیذارم بری سرکار خخخخخخخخخخخخخخ امیدوار نباشید این یکی هم می پرونم خخخخخخخخخخخخ به من میگم حدیث خواستگار پرون  هر کی خواستگار داره اسمشو بده من بپرونمش  

ولی به محمد درس عبرتی دادم تا ۷ پشت جد و آبادش از منو از نزدیک شدن به من بترسن خخخخخخخخخخخ حالا بماند چه بلایی سرش آوردم

کوووووووووووووفت من دوساعت  اومدم هیشکی اینجا نیست