سلوووووووووووووووووووووووووووم بروبچ کنجکاو

تقدیم از همینجا به پدرجان خودم

از همین تریبون اعلام می کنم محمد(پدرجان) دل مادرجان روز به روز بیشتر می تنگه واست زووووووود برگرد دیگه

بچه ها محمدم وقتی می خنده اینقد ناز میشه خنده هاش یادم نمیره

 

 هییییییییییییییییییی نابود شدیم رفت بخدا یه شاعر ،یه نویسنده ،یه با فرهنگ ،یه باشعوووووووووووووور،یه دوست باحال داره جلو چشاتون نابود میشه بی غیرتااااااااااااااااااااااااا

 این شعر را واسه پدرجان گفتم خخخخخخخخخخخخ

تو تکرار میشوی در من چه ساده

غم دوری تو در من زیاده

اگر میشد شتابان می دویدم

به بندر ،پیش تو پای پیاده

(خوب بید محمدم )