شناسنامه درخت فندق               
واژه فندق ریشه و بنیاد فارسی داشته و از فارسی به زبان‎های ترکی، عربی، هندی وارد شده است. به طور کلی شناسنامه فندق عبارت از:  
تیره: corylaceae  
نام لاتین: corylus avellana
نام انگلیسی: filber tree –hazelnut tree –cobnut
نام فارسی: فندق – گلوز – گلاغوزه
نام عربی: بندق – جلوز – مچجرالبندق
نام هندی: فینداک

fandogh-hazelnut-p !!! os (10)

http://www.shomalnews.com/p !!! o/131643266689498832.jpg