جابر از !!! باقر(علیه السلام) روایت می کند: "ی !!! ج شاب من بنی هاشم بکفه الیمنی و باتی من !!! اسان برایات سود بین یدیه شعیب بن صالح یقاتل اصحاب السفیانی فیهز مهم" الملاحم و الفتن ص52 باب97

 

جوانی از بنی هاشم (سید) از !!! اسان با پرچم های سیاه قیام می کند که در کف دست راست او خالی(علامتی)است و پیشاپیش او مردی بنام شعیب بن صالح است که با لشکریان سفیانی می جنگد و آنها را ش !!! ت می دهد. پرچم های سیاهی از مشرق به اهتراز درمی آیند که با مردی از اولاد ابوسفیان می جنگد و زمینه فرمانبرداری از مهدی(عج) را فراهم می آورد. پرچم های سیاهی که از !!! اسان درمی آید در کوفه فرود می آید. هنگامی که مهدی(عج) ظهور کند این پرچم ها برای بیعت به حضور آن حضرت گسیل می شود. بحارالانوار ج 52 ص 267....

!!! وج سفیانی، یمانی و !!! اسانی در روز واحد از ماه رجب ی !!! ال خواهد بود. الحاوی للفتاوی ج 2 ص 126

پرچم های سیاهی از !!! اسان به اهتراز درمی آید که چیزی نمی تواند از پیشروی آنها جلوگیری به عمل آورد تا در بیت المقدس فرود آید و استقرار یابد ملاحم و الفتن ص 43 – روزگار رهاتی ص 1036

ظاهر شدن سید !!! اسانی. شعیب بن صالح در ایران: روایان بیانگر آن است که این دو از یاران مهدی(عج) خواهند بود و مقارن ظهور آن حضرت از ایران ظهور خواهند کرد. و در نهضت ظهورش شرکت می کنند.

جوانی از بنی هاشم (سید) از !!! اسان با پرچم های سیاه قیام می کند که در کف دست راست او خالی(علامتی)است و پیشاپیش او مردی بنام شعیب بن صالح است که با لشکریان سفیانی می جنگد و آنها را ش !!! ت می دهد. پرچم های سیاهی از مشرق به اهتراز درمی آیند که با مردی از اولاد ابوسفیان می جنگد و زمینه فرمانبرداری از مهدی(عج) را فراهم می آورد

به طور خلاصه نقش آن دو چناچه از منابع اهل سنت و برخی از روایات شیعی این است که در آن زمان ایرانیان درگیر جنگی نابرابر با دشمنان خویشند و در اثر طولانی شدن آن جنگ سید !!! اسانی را به عنوان س !!! رستی امورشان انتخاب می کنند. گرچه وی به این امر چندان رغبتی نشان نمی دهد اما با اصرار زیاد آن را می پزیرد.

زمانی که !!! ی ایرانیان را می پذیرد با ایجاد وحدت کلمه در صفوف نیرو های مسلح، !!! رشید خود شعیب بن صالح را به فرماندهی نیروهای مسلح خود تعیین می کند. بدین ترتیب !!! اسانی و شعیب جنگ را در مرزهای ایران، ترکیه، عراق هدایت و ارداه می نماید و نیروهای مستقر خود شام را به پیش رانده و در همان زمان، آماده پیشروی بزرگ به سوی فلسطین و قدس عزیز می شود. و......

قیام سید !!! اسانی