به نام حضرت دوست که هر چه دارم از اوست

سلام به همه دوستان و عزیزان گرامی.

به مناسبت سالروز ولادت خجسته سرور و سالار جوانان بهشت و کریم اهل بیت و غریب بقیع !!! حسن مجتبی ، این بار تصاویر بسیار زیبای گرافیکی را تقدیم به شما دوستان و عزیزان می کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد.

در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)

دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)

نومید نگردد !!! ی از درگه او

زیرا که کریم اهل بیت است حسن(ع)

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی  

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی  

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی   


تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی  

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی  

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی   

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی  

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی    

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی   

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی  

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی  

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی   

تصویر عشق. تصویر گرافیکی بسیار زیبایی به مناسبت ولادت کریم اهل بیت !!! حسن مجتبی

همیشه شاد و پیروز باشید.