در عظمت حضرت خدیجه (س) همین نکته بس که خدا  بهترین  ها را به او داد.همسرش رسول الله بود که خدا وفرشتگان دائم بر او صلوات می فرستند وفرزندش  حضرت فاطمه (س) که تنها زن معصوم ومادر 11 !!! ودامادش  !!! مومنان علی علیه السلام بود. این ها گوشه ای از مزد نیکی ها وخوبی هایش  بود  و شاید تنها !!! ی بود که کفنش را خدا به وسیله جبرئیل از بهشتبرایش فرستاد.

 

دلواپس غروب توام،آفتاب من
بر روزهای روشن من،رنگ شب مزن
در جام لحظه های خوشم شوکران مریز
مادر نمک به زخم جگرهایمان مریز
محزون رنج های پدر می­شوم مرو
من شاهد عزای پدر می­شوم مرو
مادر بمان کنار گل یاس باغ خود
آتش مزن به حاصل خود با فراق خود
فصل بهار خانه مان را خزان مکن
مادر بمان و نیت ترک جهان نکن
مادر حلال کن که دعایم اثر نکرد
شرمنده ام قنوت عشایم اثر نکرد
اشک غمت به ساحل پلک ترم نشست
سنگ فراق شیشه ی قلب مرا ش !!! ت
امن یجیب خواندن من بی­نتیجه ماند
زهرا یتیم گشت و پدر بی­خدیجه ماند