برخی از    شخصیت‌های انقلاب !!! ی و یاران !!! ‌ !!! (س) (به ترتیب حروف

!!! ‌ !!! (س)

 

آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی

 

آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای 

 

حجت ال !!! و المسلمین سید احمد !!!

 

  آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب

 

  !!! علی شریعتی

 

  آیت الله سید محمود علایی طالقانی

 

آیت‌الله مرتضی مطهری 

 

آیت‌الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی