*در انقلاب ما باید مکتب ، قرآن ، !!! ، وحدت و !!! ت حفظ شود .

*دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است .

*زنده نگه داشتن یاد !!! ی انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است .

*دهه فجر آئینه ای است که خورشید !!! در آن درخشید و به ما منع !!! شد .

*انقلاب !!! ی با اتکاء به قدرت مردم ، آسیب ناپذیر است .

*این انقلاب ، بی نام !!! (ره ) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست .

*مسئولان را به برنامه ریزی و عمل در عرصه خدمت به مردم ، و مردم را به مطالبه نهضت خدمت رسانی از مسئولان توصیه می‌کنم .

*ملت ما باید قدرت و عظمتی را که در سایه !!! و وحدت و مجاهدت به آورده حفظ کند .

*وحدت ، کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب ما بوده است .

*حفظ حیثیت و آبروی انقلاب !!! ی و نظام ، امروز بر همه واجب است .

*خط انقلاب ، خط عظمت !!! و مسلمین و دفاع از مظلومین و مستضعفین است .

* ما میراث بزرگ !!! !!! (ره ) و همه ارزشها و اصول آن را حفظ خواهیم کرد .

* !!! متکی به یک ملت مؤمن ، سرافراز ، اصیل و ریشه دار است .

*دهه فجر ، دهه تجدید قوای نیروهای انقل !!! و تجدید میثاق ملت با انقلاب است .

*دهه فجر عیدی است که یک تاریخ سر تا پا ظلم و طغیان را قطع کرد .

*دهه فجر  مظهر شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است .

*22 بهمن  برای ما روز بازی !!! خاطره انقلاب است .

*انقلاب ما براساس یک ایمان بود .

*انقلاب و نهضت !!! (ره ) برای حاکمیت !!! بود .

*از ارزشهای انقلاب و دستاوردهای انقلاب باید همه ، زن و مرد و پیر و جوان دفاع کنند .