دههٔ فجر به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می‌شود که طی آن سید روح‌الله !!! بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷۷ یه ایران وارد و در نهایت با اعلام بی‌طرفی !!! شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد.


۱۲ بهمن روز ورود روح‌الله !!! به ایران

در این روز بزرگترین استقبال تاریخ در تهران برگزار شد؛ بطوری که طول جمعیت استقبال کننده از آیت‌الله !!! به ۳۳ کیلومتر رسیده بود. در ساعت ۹:۵۰ دقیقه بامداد روز دوازدهم بهمن هواپیمای حامل !!! در میان تد !!! ر شدید امنیتی در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. !!! پس از ورود به فرودگاه و ایراد سخنرانی طبق برنامه‌ای که از قبل تنظیم شده بود عازم قبرستان بهشت زهرا شد. !!! در میان استقبال گسترده مردم تهران در ساعت یک بعد از ظهر وارد قطعه ۱۷ که مدفن !!! ی انقلاب بود شد و سخنرانی خود را ایراد نمود.