علی محمد میری  شهردار پاوه می شود

به نقل از آفتاب کرمانشاه : براساس اخبار رسیده به این سامانه خبری طی روزهای آینده آقای علی محمد میری به عنوان شهردار پاوه منصوب خواهد شد.

این گزارس حاکی است که آقای میری اص !!! ا اهل شهرستان !!! آبادغرب می باشد که با رای اعضا شورای شهر پاوه جهت تصدی پست شهرداری پاوه به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه معرفی شده است.