با سلام خدمت دوستان عزیز و هنرجویان محترم انجمن خوشنویسان فارسان اسامی قبول شدگان امتحان اردیبهشت ماه جاری به این شرح می باشد.

نام و نام خانوادگی                                            دوره                       نمره یا وضعیت قبولی

مرضیه صالحی فرد                                          مقدماتی                               15

سحر جعفری                                                 متوسط                                 14

محمد خورشیدی                                            متوسط                                 17

مهدی غلامی                                               متوسط                                  14

مهتاب موسایی                                            متوسط                                   15

احمد نوروزی                                                متوسط                                   15

حسن هاشمی                                            متوسط                                   15

مهدی یداللهی                                             متوسط                                   16

محمدامین خورشیدی                                     خوش                                     17

مهتاب موسایی                                            خوش                                     14

حدیث معین                                                 خوش                                     14

سجاد یوسفی جوئینی                                   کتابت عالی                              16

فاطمه ایزدپور                                               نستعلیق عالی                          14

خدیجه رحیمی                                             کتابت عالی                              15

ابراهیم خسروی                                           کتابت عالی                              15

فاطمه !!!                                                ش !!! ته عالی                          14

پریسا بهرامی                                             کتابت ممتاز                             قبول

چنانکه ذکر شد این اسامی شامل قبول شدگان می باشد. سایر افرادی که در امتحان شرکت نموده و نامشان در اسامی فوق ذکر نشده است رد گردیده اند. برای دیدن اطلاعات کامل تر می توانید به پرتال رسمی انجمن خوشنویسان ایران ذیل مراجعه فرمایید.