دلبستگی ناایمن در کودکان

در دلبستگی ناایمن ، کودک به علت نداشتن مادری که پذیرنده، پاسخگو و در دسترس باشد، دچار تشویش و اضطراب می شود و همواره نسبت به دیگران تردید دارد. اختلال دلبستگی در نتیجه تجربه منفی در رابطه اولیه است. آنها یاد خواهند گرفت که نمی توانند به دیگران اعتماد کنند و جهان یک مکان خطرناک وترسناک است .

دلایل ایجاد وابستگی نا ایمن در کودکان

کودک گریه میکند وهیچ !!! پاسخ نمی دهد یا راحتی کودک را فراهم نمی کند.

کودک گرسنه است یا خودش را خیس کرده وآنها (نگهدارندگان)ساعتها به این موضوع توجه نمی کنند.

هیچ !!! به کودک نگاه نمی کند صحبت نمی کند و لبخند نمی زند بنابراین کودک احساس تنهایی می کند

کودک !!! دسال یا نوزاد مورد بد رفتاری یا سوءاستفاده قرارگرفته است.

کودک !!! دسال احساس می کند هیچ !!! مراقب او نیست و اعتماد به دیگران را از دست می دهد.

علائم ونشانه های هشدار دهنده اولیه دلبستگی نا ایمن

با تشخیص زود هنگام شما میتوانید از مشکلات خیلی جدی تر اجتناب کنید. مشکلات دلبستگی در نوزادان با کمک و حمایت درست اغلب به آسانی اصلاح می شود.

کودکان از تماس چشمی اجتناب می کند، لبخند نمی زند ، هنگام بغل شدن علاقه ای نشان نمی دهد ،تلاش شما برای آرام !!! ،تسکین دادن و ارتباط را رد میکند، به نظر نمی رسد توجه کند یا مراقب باشد که شما چه زمانی او را تنها می گذارید، معمولا بی وقفه گریه میکند،علاقه ای به بازی !!! با اسباب بازیها را ندارد.