مراسم افتتاحیه هجرت3درتاریخ93/4/4وباحضورمسئولین شهرستانی ومنطقه ای درکانون بعثت شهرمالخلیفه برگزارگردید دراین جلسه فریبرزصادقی معاون پرورشی وتربیت بدنی اداره هدف از برگزاری اردوهای هجرت 3راتوجه به منویات !!! !!! ی (مدظله العالی) در بکارگیری دانش آموزان در بهسازی و زیباسازی مدارس و همچنین کمک به اقتصاد کشور دانست وعنوان نمودندعلاوه بر کارهای عمرانی ذکر شده در این طرح کارهای فرهنگی چون  کلاس های تربیتی ، آموزش قرآن،کامپیوتر،زبان خارجه، احکام و برنامه های ورزشی و تفریحی برای دانش آموزان !!! برگزار خواهد شد تابتوانند نسبت به تقویت مبانی اعتقادی،اخلاقی واجتماعی خودگام بردارند.ایشان دراهمیت وجایگاه بسیج بیان داشتند: بدون تردید هرجا انقلاب نیازمند به بسیج بوده ،بسیج در آن عرصه حاضر شده وپیروزی وافتخاربرای کشورمان به ارمغان آورده است.

  امروز ما وظیفه داریم در سنگر سازندگی کشور به شکل همه جانبه حاضر بوده و به گونه‌ای حرکت کنیم تا دشمن نتواند کوچکترین بهانه‌ای برای توطئه علیه نظام !!! ی داشته باشد.درادامه آقای بابااحمدی مسئول بسیج سازندگی !!! ناحیه شهرستان لردگان به تشریح اه !!! طرح وزمان آن پرداختند ودرخاتمه بخشدارمنطقه اثرات ووظایف سایرنهادها رایادآورشدند وخواهان همکاری همه مسئولین وادارات مربوطه شدند لازم به ذکراست تعداد100نفرازدانش آموزان درطرح هجرت 3ثبت نام نموده ومشغول فعالیت می باشند.