طبق فرمایش !!! !!! ی سال ۹۳ سال فرهنگ و اقتصاد نامگذاری شده است که باید با مدیریت جهادی کار فرهنگی انجام دهیم و مراسم 15 !!! داد ورحلت حضرت !!! (ره) نیز یک کار فرهنگی است که مدیریت جهادی نیاز دارد

 بدین منظورمراسم گرامی داشت بیست وپنجمین سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب و بنیان گذار !!! ایران ، حضرت !!! !!! ( ره ) و !!! ء قیام خونین 15 !!! داد در آموزش وپرورش منطقه فلاردبرگزارشد.دراین جلسه صادقی معاون پرورشی بیان داشتند:

افکار !!! !!! (ره) بود که انقلاب !!! ی ایران توانست به عنوان یکی از بزرگترین انقلاب های جهان خودرامطرح نماید ودربین ملل دنیاجایی بازکند. وآشنایی جوانان و دانش آموزان با شخصیت و مقام آن !!! بزرگوار ، موضوعی است که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود.25سال ازارتحال !!! می گذرد واین وظیبفه ماراسنگین ترمی کند و آموزش و پرورش تمام سعی و تلاش خودرابکارخواهدگرفت تا شخصیت آن !!! بزرگوار رابرای نسل جوان روشن نماید

برگزاری مراسم یادبود و سخنرانی در مدارس، اعزام فرهنگیان منطقه به مرقد !!! راحل(ره) ، برگزاری مسابقه از وصیتنامه الهی !!! !!! !!! (ره) ، انعکاس خاطراتی از !!! !!! (ره) از طریق جزوه وبروشور ، اختصاص موضوع انشای دانش آموزان به قیام خونین 15 !!! داد وشخصیت !!! ،ارسال پیامک تسلیت  رحلت !!! وبرافراشتن بیرق ماتم وعزا و... از جمله برنامه های این ستاد می باشد.

صادقی اظهار امیدواری کرد آموزش و پرورش  بتواند با اجرای برنامه های مختلف در طول سال ، در شناساندن مقام ، جایگاه و شخصیت ممتاز !!! بزرگوار موفق باشد.

شایان ذکر است توزیع تصاویر !!! (ره) وجملات کوتاه ایشان، تهیه بروشور و مراسم  صبحگاه قرائت قرآن دراداره از دیگر برنامه‌های آموزش‌وپرورش منطقه فلارد در گرامیداشت سالروز ارتحال !!! !!! (ره) بود.