[تصویر: 0827154f5649cc503f8a82f4d4e062a5-425]

               
خــــدایا‎!!!!!

تو می دانی ما را چه می شود و ما خود نمی دانیم !!! ‏

نجاتمان بده‎ . . . ‎

ای آنکه بی آنکه بگوییم شنیده ای ...
.


اَنْ تُـسـامِحَنـى وَ تَـرْحَمَنـى...


وَ مَـن یَتَّـقِ اللَّهَ یَجْعَـل لَّـهُ مَخْـرَجـاً


بـا تــو هیـچ کـوچــه ای بــن بستـــــ نیستـــــــ
!