سلام

میدونم !!! ی این جا  نمیاد

آ !!! ین پستی که گذاشته بودم ۹ آبان ۹۲ بود 

و الان ۳ دی ۹۶ اه 

۴ سال گذشته 

۴ سال خوب و بد 

۴ سال با خوشی ها و سختی های متفاوت

وقتی رفتم همه پستا رو از اول خوندم  یه حس یه جوریی داشت

تامارا سمانه رها آیدا شاید فکر کردید که هیچی یادم نمونده ازتون ولی یادم مونده بود!

امیدوارم هر جایی ک باشین موفق باشید