سلام خدمت عضوها محترم گروه ضمن تبریک ولادت باسعادت رسول اکرم(ص) خواستیم یه هدیه کوچیک به بچه هاگروه بدیم و امروز قیمت ها سکه و ممبر رو کاهش بدیم همانطور که میدونین مثل سابق 15روز اول قیمت ها کاهش پیدامیکنن 15روز دوم قیمتا افزایش پیدامیکنن پس قیمت سکه ها از تاریخ 95/9/26 تا 15روز آینده به این ترتیب:

قیمت سکه عضوگیر (درصورت درست شدن انتقال سکه)
هرکا=7تومن
هر500عدد=4تومن
____________________________________________________________
قیمت سکه عضوبگیر(موشکی)
هرکا=8تومان
هر500عدد=4تومان
_______________________________________________________________
قیمت سکه تله ممبر
هرکا=8تومان
هر500عدد=4تومان
________________________________________________________
قیمت سکه ممبرزگرام
هرکا=3تومان
________________________________________________________________
هرکا ممبر برای کانال=قیمت از 16تا18