یکی دیگر از حسابهای بچه های فیوچرگولد به نام  sanjaab (سنجاب)  برای دومین بار با !!! ب 275 درصد سود در پنج روز برنده مرحله اول مسابقات فیبوگروپ گردید. لینک رتبه بندی فیبو

 قبلا هشت حساب از بچه های فیوچرگولد به نام bicyclerun (دوچرخه ران)   alicheeteh (علی چیتا) اولین بار و(alicheetah ) علی چیتا دومین بار  brownhorse (اسب قهوه ای) و mohammadpalang (محمد پلنگ) ، brownhorse (اسب قهوه ای) برای دومین بار  sanjab (سنجاب) اولین بار    مرجان (marjan)برنده مرحله اول این مسابقات شده بودند.

همچنین حساب  bicyclerun (دوچرخه ران)   برنده مرحله دوم و دریافت جایزه حساب پم هزاردلاری گردید.این مسابقات بین بیش از 5100 نفر توسط بروکر فیبو بصورت هفتگی برگزار میشود