با توجه به توقف اونس روی 1215 که کف قیمت است و جهت نزولی یا صعودی را تایید نمیکند با تحلیل تکنیکال آبشده و سکه نمیتوان معامله ای انجام داد در پست فردا تحلیل اونس طلا را خواهم گذاشت

اگر تا قبل از ظهر قیمتهای آبشده و سکه بالای 408 و 922 قرار بگیرند بعید است دیگر نزولی رخ دهد اما اگر قیمتها پایینتر از این اعداد باشد برای آبشده هدف 402 و برای سکه 910 را میتوان متصور شد

دلار هم همانطور که قبلا گفتم علائم تکنیکالی نزولی دارد اگرچه هنوز از روند صعودی خارج نشده است