علایم نزولی در دلار و علایم صعودی در اونس طلا دیده میشود اگرچه هنوز تاییدیهای لازم برای تغییر روند دلار داخل و اونس طلا دیده نمیشود اما متاسفانه گویا قرار است باز هم در خلاف جهت هم حرکت کنند و تحلیل بازار طلای داخل را پیچیده کنند.

در بازارهای داخل و فار !!! روز گذشته سیگنال !!! وج دادم و برای ورود مجدد نیاز به تشکیل نمودارهای قیمتی جدید دارم (رمز دیروز برداشته شد)