پارک مجسمه های سنگی

این مجسمه ها به نظر آشنا می آیند ؟ خودتان را خسته نکنید اگر آنها را نمی شناسید ، این ها مجسمه هایی از اشخاص مشهور ‏هستند که هرچند شباهتی به هیچیک از افراد گفته شده ندارند اما با این حال به یک جاذبه تبدیل شده اند. ‏ ‏ ‏ ‏ پارک مجسمه های سنگی پروژه ای است که در یک بیمارستان روانی در کره جنوبی اجرا شده است. این ایده فردی به نام چانگ ‏بوده است ، او در سال 1970 زمانیکه یکی از نزدیکانش به یک بیماری روانی مبتلا شد این بیمارستان را راه اندازی کرد. او ‏وقتی در سال 1990 حکاکی های سنگی کوه راشمور را دید تصمیم گرفت تا چیزی شبیه به آن را برای الهام بخشیدن به بیمارانش ‏و کودکان مدرسه ای ایجاد کند.

کلیک کنید آپلود رایگان ع !!! برای !!! - upload-p !!! os.ir