علم و تکنولوژی

و انسان خسته

 

جهل و نادانی

و  قصیده دلتنگی

 

آیا

علم اسیر دست انسان است ؟

 

یا انسان اسیر دست علم

 

باز هم همان قصیده تکرار شد

باز هم بدست !!! افه پرستی

 

!!! افه پرستی چقدر تزدیک است  

در لابلای !!! شه های بلند

حتی هنگام پرواز