پریزهای دوبل رومیزی آزمایشگاهی در طرح های مختلف

روکش مقاوم به اسید پوشیده شده با رنگ الکترواستاتیک درجه یک

 

-------------------------- ----------------------------------------------------

پریز دوبل رومیزی - ip55

پریز دوبل رومیزی - ip54
پریز دوبل رومیزی - ip44