göbələk (lat. fungi) — təbiətin canlı amilləri sırasına daxil olan bir dəlidir.bu canlı təbiətin hər cür şəraitində yaşamağa uyğunlaşmamışdır. göbələklər eukariot orqnizmlərin elə bir qrupudur ki, buraya mayalar və kiflər kimi mikroorqanizmlər və eləcə də geniş yayilmış papaqlı göbələklər ölmüşlər. göbələklər - bitkilər, heyvanlar, bakteriyalar və protistlərdən fərqlənən və ayrıca bir aləm kimi göbələklər adı altında birləşdirilən orqanizmlərdirlər. xitindən təşkil olunan hüceyrə divarı göbələkləri bakteriyalar, bitkilər və protistlərdən fərqləndirən başlıca əlamətdir( protistlər və bitkilərdə hüceyrə divarı əsasən sellüozadan təşkil olunur). əksər göbələklər mikotoksinlər adlanan bioaktiv birləşmələr əmələ gətirirlər. göbələklər əsasən !!! mopolitan orqanizmlərdirlər ki, onlara hər yerdə rast gəlmək mümkünür. göbələkləri öyrənən elm mikologiya adlanır. göbələklərin 100 000-ə qədər növü var