بسم الله الرحمن الرحیم

بوی خوش کدام بهار است که شامه ی زمین را می نوازد؟

هوای پیراهن کدام یوسف است که دنیا را به سر مستی فراخوانده است؟

این همه پروانه شناور در هوای عشق زاده کدام لبخند است؟

ذی القعده یازدهمین روزش را چرا چراغانی کرده است؟

روشنی از روزنه ها جاری است.

خورشیدی از دامان نجمه آن زنی که حیا و دینداری اش مثال زدنی است

طلوع کرده است تا سرنوشت تاریک دنیا را به روشنایی روز تبدیل کند.

شوق در رگ های ذی القعده می دود. هشتمین خورشید دمیده است.

همان علی نامی که آشنای تمام غریبان است.

!!! ی که در درستکاریی به پدرش حضرت موسی بن جعفر(ع)شبیه است.

ای مولای سبز پوشی که در دفتر شیعه مانند نداری.

کاش بودی و می دیدی که این روز ها در !!! اسان غلغله است.

فقط و فقط برای اینکه بگویند:

صحن و ایوان تو را ای کاش جارو میزدم/چون کبوتر ها نگهبان دو چشمت میشدم

میلاد شمس الشموس خسرو اقلیم طوس شاه انیس النفوس

بر تمامی عاشقان گنبد زرد رضا(ع) تهنیت باد.

از همه همسنگران عزیز تقاضا دارم دعابفرمایید انشالله اقا به این بنده گنه کار گوشه چشمی بیندازد و انشالله به پابوسی اقا بریم..

علی علی