اس ام اس های ویژه شهادت !!! صادق (ع)
مردی غروب کرد وقتی افق ش !!! ت
خورشید دیگری جای پدر نشست
او یک !!! بود هرچند بی قیام
اویک رسول بود جبریل شاهد است
.
.
متن تسلیت شهادت !!! صادق(ع)
دلِ شب بود که دشمن به سرایم آمد
برد از خانه برون وقت !!! سحرم
سال‌ها داغ بنی‌فاطمه را می‌دیدم
!!! ندانست که یک عمر چه آمد به سرم
.
.
اس ام اس تسلیت
سال‌ها آب شدم سوخت ز پا تا به سرم
آ !!! ای زهر جفا شعله زدی بر جگرم
کشت منصور ستم پیشه ز بیداد مرا
کاش می‌کرد دمی شرم ز جد و پدرم
.
.
اس ام اس تسلیت شهادت !!! صادق(ع)
امشب شب شهادت صادق آل‌ !!! است
شبی که خورشید مدینه دانش، چهره فروزانِ اهل بیت و وارثِ علومِ رس !!!
در ظلمتکده دورانِ منصور، به خونِ دل نشست . . .
اس ام اس تسلیت شهادت !!! صادق(ع)
.
.
شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه !!! جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.
خدایا بحق !!! صادق علیه السلام
ایمان عارفانه و عمل صادقانه به همه ما عنایت بفرما . . .
.
. 

ادامه مطلب