اس ام اس های شهادت !!! صادق ع – پیامک تسلیت شهادت !!! جعفر صادق علیه السلام
!!! صادق علیه السلام:
!!! ی که دوست دارد بداند آیا !!! ش پذیرفته شده است یا آن را نپذیرفته اند،
با تامل بنگرد که آیا !!! ش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس به اندازه ای که او را بازداشته از او پذیرفته می شود.
.
.
بنال ای دل که در نای زمان، فریاد را کشتند
بهین آموز گار مکتب ارشاد را کشتند
اساتید جهان باید به سوگ علم بنشینند
که در دانشگه هستی، بزرگ !!! را کشتند
.
.
!!! جعفر صادق-ع:
چهار چیز نشانه نفاق است:
سنگ دلی
اشک نریختن
اصرار بر گناه
و حرص بر دنیا.
.
. 

ادامه مطلب