کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری، بزرگترین و مهمترین گردهمایی راهنمایان جهان است. این رویداد هر دو سال یکبار و زیر نظر مستقیم فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری (wftga) در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود.

کشورهای واجد شرایط برای میزبانی برگزاری کنوانسیون، درخواست ک !!! داتوری خود را به هیئت مدیره ی فدراسیون تقدیم می دارند. اعضای هیئت مدیره پس از بررسی های لازم، کشورهای مورد تایید را اعلام می کنند تا رقابت به مدت دو سال بر سر !!! ب میزبانی آغاز شود.
در هفدهمین فدارسیون جهانی راهنمایان گردشگری که در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در جمهوری چک برگزار شد، از میان یازده کشور نامزد سه کشور ایران، سنگاپور و دانمارک به عنوان ک !!! دای نهایی انتخاب و در نهایت امر کشور ایران برای اولین بار، با ۱۸ رای موافق میزبانی سال ۲۰۱۷ را !!! ب کرد.
شعار کشور ایران در کنوانسیون ۲۰۱۷ ایران؛ مردمانی مهربان با آغوش باز، فرهنگی کهن و پر رمز و راز نامگذاری شده است.
هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تاریخ ۹ الی ۱۳ بهمن ۹۵ (۲۸ ژانویه – ۱ فوریه ۲۰۱۷ ) در تهران برگزار می شود.