.
.
.روز جهانی کوهستان
روز جهانی کوهستان فرصتی است برای ایجاد آگاهی در مورد اهمیت کوهستان در چرخه ی زندگی ، ‌روشن ساختن فرصت ها و محدودیت ها در موضوع توسعه در کوهستان ،‌ و فراهم ساختن همکاری هایی که می تواند سبب تغییرات مثبت در نواحی کوهستانی جهان شود .مجمع عمومی سازمان ملل ، از سال ۲۰۰۳ روز ۱۱ دسامبر برابر با را « روز جهانی کوهستان » نامیده است . این تصمیم در پی اعلام سال ۲۰۰۲ به عنوان سال جهانی کوه ها گرفته شد و هر ساله ،‌ موضوعی به عنوان شعار این روز انتخاب می شود .

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (fao)، فائو آژانس تخصصی سازمان ملل متحد است که تمام کوشش آن برای بالا بردن سطح تغذیه، بهبود تولید کشاورزی و محو فقر و گرسنگی در تمام دنیا است. گروه مدیریت پایدار کوهستان(paia-mtns) - گروهی غیررسمی از کارکنان بخش های فنی فائو -  برای ارتقاء ، بهبود و افزایش کارایی فائو در توسعه پایدار کوهستان بصورت هماهنگ و بصورت میان رشته ای، فعالیت می کند.  گروه مدیریت پایدار کوهستان(paia-mtns) در تلاش های فائو برای دستی !!! به اه !!! هزاره سوم، خصوصا اه !!! ی که بر کاهش فقر و گرسنگی و تضمین پایداری محیط زیست متمرکز هستند، مشارکت مهمی دارد.

فائو به چالشهای توسعه پایدار کوهستان از راه های گوناگون در سراسر دنیا پاسخ می دهد و بوسیله دپارتمان های فنی خود، نیازهای مردم کوهستان و محیط های کوهستانی را از طریق کار منسجم، برنامه درمحل، پشتیبانی مستقیم کشوری و مشارکت در همیاری های جهانی، پاسخ می دهد.تمرکز بر کوهستان ها بخش جدائی ناپذیر مسئولیت فائوبعنوان آژانس تخصصی سازمان ملل است که تمام کوشش آن برای بالا بردن سطح تغذیه، بهبود تولید کشاورزی و محو فقر و گرسنگی در تمام دنیا است.

این روز را به همه عاشقان و دوستداران کوه و کوهنوردی تبریک عرض میکنیم . با آرزوی دلی پاک همانند کوهستان پاک برای همه دوستان

 

 

 


تصویر کوه فدلک شوشتر