« گزارش »

مسابقات قهرمانی ایروبیک ژیمناستیک کشوری دختران

مسابقات قهرمانی ایروبیک ژیمناستیک بانوان کشور روز !!! 95/9/12 در خانه ژیمناستیک اصفهان برگزار گردید. در این مسابقات تیم استان اصفهان موفق به !!! ب مقام اول انفرادی، دوم سه نفره و دوم تیمی گردید. هیات ژیمناستیک کاشان !!! ب عناوین فوق را به هیات محترم استان و ژیمناستیک اصفهان تبریک عرض می نماید.