1. مردم را واقعا دوست بدارید و به آنها علاقمند شوید،

2. لبخند بزنید، چون انسان خنده رو، در همه جا با گرمی استقبال می شود،

3. به یاد داشته باشید اسم یک شخص، زیباترین ص !!! است که در دنیا می شنود،

4. شنونده خوبی باشید و دیگران را سر شوق آورید تا درباره خود صحبت کنند،

5. با مردم درباره موضوع مورد علاقه و موفقیت هایشان صحبت کنید،

6. سعی کنید به گونه ایی رفتار کنید که مخاطب شما فکر کند فرد مهمی است.

منبع: کتاب آیین دوست ی !!! / دیل کارنگی