افسران - ضیافت الله

بسم رب الشهر رمضان

آغاز میکنم عاشقانه میان خودم و خودت را بادعای افتتاح

به هرخطی از دعاکه چشم میدوزم چشمانم خیس میشود از اشکی

که گناه کاری ام را به رخم میکشد و درهر خط مرا بیش از بیش شرمنده میسازد

که چون مرا به ضیافت بزرگ خویش راه دادی و برسر سفره ی کرامت و بخشش

خویش نش !!! ....

و من حال که به روز های آ !!! ماه مبارک نزدیک میشویم همان روسیاهی هستم که بوده ام.

خدایا چگونه شکرش را به ج !!! اور که لایق مهمانی ات نبودم ولی مرا خو !!!

چگونه سربالا کرده وبگویم که بنده ی توام...

اللهم ارحم عبدک الجاهل وجد علیه بفضل احسانک..

الهی بالحسین العفو...

دلنوشت...
طلبه نوشت:

خدایا...

به حق محمد وآلش قسمت میدهم درآ !!! ین روزهای مارا ازاین سرگردانی
نجات ده و مارا عفو فرما ونگاه مهربانت را از ما نگیر که سیه ورزی را د !!! ی خواهد داشت
خدایا رزق و روزی امسالمان را در عطا فرما...

ان شاءالله...

!!! ماس دعا