نفرات برتر- مهرماه

رتبه در آموزشگاه

رتبه در کلاس

کلاس

نام ونام خانوادگی

1

1

302

شکور مردوخ پور

1

1

302

رامتین نصیری

2

1

304

ریبوار نگهدار

3

1

301

علیرضا علی اصغری

4

1

303

طاها حسینی

4

2

301

زکریا ابراهیمی

5

2

303

میلاد بگ خانی

6

2

304

رامبد مجیدی

6

2

304

کاویان صلواتی

6

3

301

پرهام شریفی

6

3

301

محمد ساجد زارعی

6

2

302

فرزام نارنجی

6

2

302

محمد کریمی

7

3

304

مهران قوامی

8

4

304

پارسا قبادی

8

3

302

مهبد !!! ان

9

4

301

پوریا احمدی

9

4

301

پدرام رستمی

9

4

302

آرمان گل !!!

10

5

304

حکمت نجف پور

10

4

302

فرزام اشکانی

10

5

301

فرزان بنی بشر

 11

3

303 

مبین رحیمی