یادداشت روز
        

  ساده‌ترین و عملی‌ترین راه‌حل اجرای بهینه‌ی « حقوق   شهروندی »
جدا ازمباحث « موش‌زایی کوه » ، آن‌هم در بازه‌ی زمانی نزدیک به 4 سال ؛ یا نظریه‌یِ « انشانویسی » ( به گفته‌ی دوست ارجمند جناب آقای محمد حیدری ) و نیز گفته‌ها و نوشته‌های دیگران و نیز « موافق ـ مخالف خوانی‌«ها و ... ، ساده‌ترین و عملی‌ترین راه‌حلِ مساله  ، بدون نیاز به این همه ماده و فصل و بند و نیز استناد به قانون اساسی ، عبارتست از قراردادن همه‌ی شهروندان در زمره‌ی « ذخایر نظام » و در نتیجه بهره‌مند !!! همه‌ی احاد مردم از « حقوق‌های نجومی » .
یکم دی‌ماه 1395 ـ هوشنگ طالع