دوربین گوشی‌های هوشمند در سال‌های اخیر بسیار پیشرفت کرده ولیکن هنوز هم از نظر کیفی با دوربین‌های حرفه‌ای dslr قابل قیاس نیست. در مقایسه با دوربین‌های کامپکت (کوچک) هم بسته به مهارت شما ممکن است بدتر یا بهتر باشد. مهارت شخص در استفاده از هر نوع دوربینی در کیفیت نهایی ع !!! ‌ها اثرگذار است و در مورد دوربین یک گوشی هوشمند هم وضعیت به همین صورت است. لذا در ادامه‌‌ی مطلب به برخی نکات مهم در عکاسی با گوشی‌ها می‌پردازیم.