کاربردهای اصلی آب ا !!! یژنه:

1-     در صنایع کاغذسازی، بازیافت کاغذ بعنوان عامل رنگ بر (bleaching) و ا !!! یدکننده

2-    در صنایع نساجی بعنوان عامل رنگ بر (bleaching)و ا !!! یدکننده

3-    صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی بعنوان عامل رنگ بر (bleaching)و ا !!! یدکننده و ضدعفونی کننده

4-    در صنایع سنتز مواد شیمیایی با ارزش نظیر پروپیلن ا !!! اید، پرکربنات سدیم ، پراستیک اسید، پربوران سدیم جهت استفاده در صنایع شوینده ها و دترجنت ها

5-    در بسته بندی استریل و اسپتیک در صنایع غذایی و دارویی به عنوان عامل ضدعفونی کننده

6-    در صنایع پروش آبزیان و است !!! ها بعنوان عامل گن !!! ا

7-    در تصفیه پساب ها و فاضلاب ها بعنوان عامل ا !!! یدکننده قوی

8-    در صنایع الکترونیک جهت تولید سمی کنتاکتور، سل های خورشیدی و تولید lcdو تمیزکاری مدارها

9-    در صنایع معدنی جهت استحصال ف !!! ات با ارزش نظیر طلا، نقره و اورانیوم

10-  در صنایع زیردریایی ها