پریز نیوزیلندی شبیه یک چهره "ترسیده" است؛ فکر کنم برای ترساندن کودکان باشد تا دست نزنند! همچنین لازم است تا کلید روی پریز باشد یا به صورت خودکار با کشیدن سه شاخه برقش قطع شود تا اگر کودکی درون پریز چاقو یا ... فرو کرد برق نگیرتش.

فاز همیشه سوراخ سمت چپ پریز است. یعنی شاخه راست سه شاخه. شاخ پایین هم زمین است که لازم الاجراست.

لازم بذکر است که برق شهری نیوزیلند، 230 ولت با پریزهای معمول 10 آمپری است.

کلمات تخصصی:

active : سیم فاز

neutral : سیم نول

live : سیم فاز و نول

cl !!! i equipment : تمام قسمت های ف !!! ی به سیم ارت وصلند.

cl !!! ii equipment : دستگاه قسمت ف !!! ی ندارد؛ مثل سشوار.

plug back یعنی آداپتور

portable equipment: دستگاهی که در حال کار قابل جابجایی است. مثل جاروبرقی

stationary equipment: دستگاه بیش از 18 کیلوگرم که دسته ندارد.

rcd : رله جریان نشتی به زمین. نوع دوم آن به 10 تا 30 میلی آمپر حساس است.

flexible cord : کابل تغذیه افشان

hirer : موجر

hiree : مستاجر