هر چند قرار بود که مذاکرات ایران و 1+5 ظرف ۶ ماه گذشته به نتیجه منجر شود، اما به خاطر پافشاری ایران بر برخی مواضعش‌ و سرباز زدن غرب از پذیرش آنها، برگزاری این نشست‌ها برای چهار ماه دیگر تمدید شد.

            
خبرگزاری فارس: از تمدید عزت‌مندانه مذاکرات تا اختلافاتی که همچنان باقی است